โปรโมชั่นกติกา:
1.สั่งซื้อสบู่ 10 ก้อน รับฟรี ฝักบัวน้ำแร่ 1 ตัว
2.สั่งซื้อสินค้ารวมให้ครบ 1000 คะแนน รับฟรี ฝักบัวน้ำแร่ 1 ตัว

ฝักบัวน้ำแร่